Betong- och Tegeltak

Betong- och tegelpannor används nästan uteslutande på villor och privata boenden. Det är estetiskt tilltalande och det finns stora möjlig­heter till variation och man kan få pannor i alla möjliga färger och utföranden. Betongpannor kräver inte så mycket underhåll. Livslängden är lång.