Plåtslageri

Allting runtomkring byggarbetsplatsen bidrar Plåt- och Takspecialister i Skåne också med. Till exempel monterar vi alla typer av takavrinning, såsom hängrännor och stuprör. När det gäller snörasskydd och steganordningar för sotning kan vi också hjälpa till. Utöver detta så får du naturligtvis hjälp med alla former av övrigt plåtslageri. Fönsterbleck, fotplåtar, vattenplåtar, vindskivor, och omtäckning av skor­stenar – ingenting är omöjligt för oss!